Antibiotica

Antibioticaresistentie is een probleem dat op dit moment speelt. Als dierenkliniek moeten wij hier zeker ook rekening mee houden! In onze praktijk wordt daarom ook per ziektegeval kritisch beoordeeld of het geven van antibiotica zinvol is. Er zijn verschillende soorten antibiotica die tegen een enkele bacterie (smalspectrum) werkt, of tegen meerdere soorten bacteriën (breedspectrum). Het is door de wet verboden om antibiotica over de balie te verkopen. Dit moet altijd via de dierenarts gaan.

Sinds enkele jaren is het verplicht bij het voorschrijven van antibiotica die werkzame stoffen bevatten behorende tot de groep van derde en vierde generatie Cefalosporinen en Fluoroquinolonen, om eerst een kiemisolatie (het aantonen van een bepaalde bacterie) en aanvullende gevoeligheidsbepalingen uit te voeren. Pas als uit deze test gebleken is dat er geen alternatieven zijn, mogen we deze antibiotica voorschrijven. Er zijn antibiotica die als 1ste of 2de keuze zonder test gebruikt mogen worden. Maar als wij de 3de of 4de keuze antibiotica willen gebruiken voor een dier, zullen wij dit moeten kunnen verantwoorden.

De reden voor deze regel is dat bovengenoemde werkzame stoffen gewaarborgd moeten blijven, zodat er geen resistentie ontstaat. Deze stoffen worden ook in de humane zorg gebruikt. Het is dus niet alleen in het belang van de gezondheid van onze dieren, maar ook in het belang van de volksgezondheid!

Als u vraagt om een kuurtje of een oorzalf door de telefoon of bij de balie mogen wij dit helaas niet doen. Het is niet dat wij u niet willen helpen, maar het is bij wet verboden om medicatie op deze wijze mee te geven/ voor te schrijven zonder dat wij uw dier hebben gezien. U kunt ten alle tijden hier een arts over spreken als u hierover advies wilt.